Smart OmniEdge Solutions

 

Inteligentna sieć zaczyna się na brzegu

 
 

Wygraj bitwę na brzegu

Brzeg sieci to miejsce, gdzie zachodzi ceyfrowa transformacja. To miejsce, gdzie Twoja organizacja angażuje klientów, gdzie odbywają się transakcje mobilne, gdzie łączą się urządzenia IoT i gdzie po raz pierwszy stawiasz czoła zagrożeniom cybernetycznym. Rozwiązanie sieciowe Extreme Smart OmniEdge zapewnia zunifikowaną infrastrukturę sieciową przewodową/bezprzewodową do wdrażania w chmurze lub on-premise, wzbogaconą o możliwość instalacji oprogramowania firm trzecich, zarządzaną przez jeden panel. Rezultat? Sieć, która zapewnia spójne zarządzanie , elastyczne i innowacyjne, umożliwiające bezproblemowe wdrażanie nowych usług.
 

Extreme Networks jako lider w najnowszej odsłonie raportu Gartner dotyczącego rozwiązań LAN oraz WLAN

Tradycyjna sieć typu kampus

Brak unifikacji LAN i WLAN


Zarządzanie wyłącznie przez człowieka


Kilka interfejsów GUI do zarządzania


Urządzenia i użytkownicy dodawani ręcznie


vs

Extreme's Smart OmniEdge

Ujednolicone zarządzanie siecią LAN i WLAN


Zarządzanie wspomagane po przez AI/ML


Zarządzanie wspomagane po przez AI/ML


Automatyczna konfiguracja użytkowników i urządzeń

 

Dlaczego warto przejść na rozwiązanie Extreme Smart OmniEdge Solution?

 

 

Uczyń IT działem strategicznym

Mniej czasu poświęcamy na zarządzanie siecią i więcej czasu na cyfrową transformację.

 

Wejdź w cyfrową transformację

Adoptuj infrastrukturę do zmieniającego się środowiska oraz nowych wymagań klientów.

 

Wprowadź innowacje

Wdrażaj nowe usługi i aplikacje za pomocą jednego kliknięcia nawet do 31x szybciej niż w tradycyjnej sieci.
 

Inteligentne rozwiązanie OmniEdge